Titel

 

BELKYRA

 

Injektionsbehandling mot dubbelhaka

Detta genom leg. specialist sjuksköterska Anders Franzén med specialistkompetens och lång erfarenhet inom estetiska behandlingar och injektionsteknik.

 

 

 

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker som åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ finns.

Nu kan du injicera bort din dubbelhaka. Med läkemedlet BELKYRA kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka genom att punktvis injicera området. Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall. BELKYRA är det första godkända läkemedlet för submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter som upplever sin dubbelhalka besvärande. Det kan i vissa fall också användas för att ta bort lokala fettdepåer på kroppen som kan vara svåra att komma åt med fettsugning eller fettfrysning.

 

Hur fungerar behandlingen?

 

Läkemedlet BELKYRA innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Den tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. BELKYRA är icke-human, icke-animalisk (som inte härstammar från människa eller djur) och är identisk med det naturligt förekommande deoxicholsyran.

Behandlingen är individuellt utformad. När BELKYRA injiceras i hakan förstörs fettcellerna i området vilket resulterar i en mer markerad hakprofil. Det krävs i regel flera behandlingar for att uppnå ett fullgott resultat eftersom dubbelhakans storlek förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle. Behandlingen kan därför upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen. Normalt brukar 2 till 3 behandlingstillfällen vara tillräckligt för önskat resultat. Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men vi rekommenderar 6-8 veckor mellan behandlingarna.

 

 

Välkommen med Din tidsbokning eller på en kostnadsfri konsultation!

 

För mer information och svar på Dina frågor kontakta gärna Anders:

www.facefacts.se

Telefon: 0703 - 63 00 79 

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.